Om Core Sports

Robin kommer från en bakgrund där idrott genomsyrat vardagen, slutligen valde han att satsa på tennis vilket ledde till en elitkarriär. Framgångarna inom tennisen gav Robin chansen till att studera ekonomi med inriktning marknadsföring på välkända University of Winsconsin i USA. Under åren i USA där elitidrott kombinerades med studier växte intresset inom idrott från ett företagsperspektiv.
För att leta sig närmre näringslivet inom idrott startade han sitt första egna företag med fokus på idrottsprodukter. Idrott är något som cirkulerat i Robins vardag sedan barnsben, dock inte enbart tennis, utan under senare dagar växte det stora intresset för ishockey fram. Genom företaget vill Robin förmedla den kunskap och erfarenhet han upplevt genom att hjälpa elitidrottare att utvecklas i både karriären men också vid sidan av idrotten. Företagets huvudfokus är ishockey, men vi vill poängtera att vi har erfarenhet kring anda sporter och lämnar alltid dörren öppen.
Vi på Core Sports värnar om att skapa ett långsiktigt och genuint arbete mellan företaget och klienten. Vår ambition är att täcka hela karriären från start till slut, men även lägga fokus på karriären efter idrotten.