Avtalsförhandlingar

På Core Sports hjälper vi klienten med kontrakten till klubb, men också till individen. Det kan vara kontrakt som exempelvis involverar individuella sponsorer.
Kontakta oss idag