PR/Imageutveckling

Hos Core Sports hjälper vi klienten att sätta sin image, visa vem man är som person och hitta vilken inriktning man vill ha. Utifrån det vägleder vi och utvecklar marknadsföringen, inklusive deras sociala medier.
Kontakta oss idag